Cennik

Indywidualna wycena usługi

Wysokość opłaty miesięcznej zawsze ustalamy z Klientem indywidualnie. Zależy ona m.in. od formy prawnej działalności, ilości i rodzaju dokumentów oraz zakresu powierzonych czynności.

Poniższy cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC.

Usługa Cena
Ewidencja przychodów (ryczałt z podatkiem VAT) od 100 zł
Ewidencja przychodów (ryczałt bez podatku VAT) 100 zł (bez względu na ilość dokumentów)
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bez VAT od 120 zł
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z ewidencją VAT od 150 zł
Prowadzenie ksiąg handlowych od 600 zł

Pozostałe usługi księgowe

Usługa Cena
Konsultacje z zakresu prowadzenia działalności i inne 50 zł (każda rozpoczęta godzina)
Korekta deklaracji ZUS i US z winy Klienta 30 zł / szt.
Obsługa kadrowo-płacowa 30 zł / osoba
Sporządzanie deklaracji INTRASTAT 30 zł / poz
Sporządzanie zakładowego planu kont 500 zł / szt.
Wystawienie noty korygującej 10 w cenie usługi
PIT roczny osoby indywidualnej 30-60 zł / szt.
Przygotowanie wniosku kredytowego 150-250 zł / szt
Analiza ekonomiczna finansowa 300 zł / szt.
Czynności dodatkowe nieujęte w umowie 80 zł / rozpoczęta godzina